Dergİlerİmİz - Bulletins
alt

2011’den önce yılda 2 kez basılan Birleşmiş Milletler Türk Derneği Dergisi artık yılda bir olmak üzere, PAGES of the United Nations Association of Turkey adı ile basılmaktadır.
Dergide yer alan görüşler Derneğin ve Yönetim Kurulu'nun düşüncelerini yansıtmamaktadır.

The bulletin of the United Nations Association of Turkey which was published twice in a year, is now annually published with a name of PAGES of the United Nations Association of Turkey.
The views expressed herein do not necessarily reflect of the Association or its Executive Board.

 
 
Design by Design & Hosted