- Birleşmiş Milletler Türk Derneği ve Gençlik Kolu Hakkında PDF Yazdır e-Posta
Hakkımızda

Birleşmiş Milletler Türk Derneği, 1946 yılında dönemin Samsun milletvekili Prof. Cemil BİLSEL, İstanbul milletvekili Prof. Şükrü ESMER, Zonguldak milletvekili Hazım Atıf KUYUCAK, Zonguldak miletvekili Şinasi DEVRİN ve Dışişleri Bakanlığı Müşavirlerinden Abdülhak Şinasi HİSAR tarafından kurulmuştur. Aynı yıl, aynı amaçla, 20 ülkede kurulmuş olan öteki derneklerle Derneğimiz bir araya gelerek, "Birleşmiş Milletler Dernekleri Dünya Federasyonu" kurucu üye olarak kurmuştur.
alt
Derneğimizin kuruluşunu gösteren 25 Haziran 1946 tarihli Resmi Gazete
 

   Prof. Cemil Bilsel     Prof. Şükrü Esmer    Hazım Atıf Kuyucak
Prof. Cemil BirselAhmet Sükrü EsmerAtıf Kuyucak
Şinasi Devrinalt
          Şinasi Devrin          Abdülhak Şinasi Hisar

Derneğimizin amacı, Tüzüğümüzün 2. Maddesinde belirtildiği gibi, Birleşmiş Milletler düşünce ve ülküsünü halka yaymak, Birleşmiş Milletler ilkelerinin gerçekleşmesine çalışmak ve bu doğrultuda Türk ulusunun yararlarını savunmak ve sağlamayı desteklemektir.

Derneğimiz 2011 yılında 65. çalışma yılına girmiştir. Derneğimiz çalışmalarını amaçları doğrultusunda 3 anakolda aralıksız sürdürmektedir;

1) Halka dönük çalışmalar yapmak;
2) Devlete yardımcı çalışmalar yapmak;
3) Türk ulusunun, uluslararası çıkarlarını savunmak.

Sizleri de aramızda görerek daha iyi işlere imza atmak en büyük dileğimiz.

GENÇLİK KOLU

Birleşmiş Milletler Türk Derneği Gençlik Kolu Birleşmiş Milletler Türk Derneği’ne bağlıdır. BM Türk Derneği Gençlik Kolu’nun temelleri 2006 yılında Birleşmiş Milletler Türk Derneği’nin iki genç üyesi tarafından atılmıştır. BM Türk Derneği Gençlik Kolu 2007 yılında resmen kurulmuştur. 

BM Türk Derneği Gençlik Kolu, gençleri birleştiren, diğer ülkelerdeki BM Gençlik Dernekleri ve Gençlik Kolları’yla ortaklaşa çalışmalarla gençlerin etkinliklerine destek veren ve katılımı arttırmak için yeni etkinlikler ortaya koyan bir topluluktur.

BM Türk Derneği Gençlik Kolu “BM Türk Derneği Gençlik Projeleri” adı altında etkinlikler düzenler; gençlik sivil toplum örgütlerini ve diğer gençlik temsilciliklerini BM’de Türkiye’yi temsil etme ve başka olanaklarından haberdar eder. Bunların yanı sıra diğer ülkelerdeki BM Gençlik Dernekleri ve Gençlik Kolları’yla ortaklaşa çalışarak bilgi ve deneyimleri paylaşmayı teşvik eder.

2011 yılında BM Türk Derneği Gençlik Kolu, BM Gençlik Dernekleri ve BM Dernekleri Gençlik Kollarını biraraya getiren Birleşmiş Milletler Gençlik Dernekleri Ağı'nın (UNYANET) kurucu üyesi olmuştur.


Gençlik Kolu Yapısı


Birleşmiş Milletler Türk Derneği
alt 
Birleşmiş Milletler Türk Derneği Gençlik Kolu
alt 
Gençlik Kolu Düzenleme Kurulu
 
 
 
Design by Design & Hosted