- Birleşmiş Milletler Türk Derneği Başkanları PDF Yazdır e-Posta
Hakkımızda


alt Prof. Dr. FADIL HAKKI SUR

Doğum: 1911, İzmir
Ölüm: 1979, Ankara

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Maliye Profesörü

Görev Süresi: 24 Aralık 1950 - 11 Ekim 1951
alt Prof. Dr. MEHMET MUHLİS ETE

Doğum: 1904, İstanbul
Ölüm: 1979, İstanbul

Berlin Yüksek Ticaret Okulu
İktisat Profesörü
9., 10., 11. Dönem Ankara Milletvekili
İşletmeler - Ticaret Eski Bakanı

Görev Süresi: 11 Ekim 1951 - 13 Ekim 1959
alt Prof. Dr. AKİF ERGİNAY

Doğum: 1915, Trabzon
Ölüm: 2004, Ankara

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Maliye Profesörü
Danışma Meclisi Trabzon Eski Üyesi

Görev Süresi: 13 Ekim 1959 - 27 Nisan 1963
alt Prof. Dr. CAHİT TALAS

Doğum: 1917, Trabzon
Ölüm: 2006, Ankara

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Cenevre Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
İş Hukuku ve Sosyal Ekonomi Profesörü
Kurucu Meclis Bakanlar Kurulu Eski Üyesi
Çalışma Eski Bakanı

Görev Süresi: 27 Nisan 1963 - 19 Kasım 1983
                    21 Ağustos 1990 - 24 Nisan 1996
alt Prof. Dr. RUŞEN KELEŞ

Doğum: 1932, Trabzon

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Siyasal Bilgiler Profesörü

Görev Süresi: 19 Kasım 1983 - 21 Ağustos 1990
alt İSMAİL HAKKI AYDINOĞLU

Doğum: 1933, İzmir

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisatçı
T.C. Merkez Bankası Eski Başkanı
Köyişleri ve Kooperatifler Eski Bakanı

Görev Süresi: 24 Nisan 1996 - 18 Haziran 1997
alt RAHMİ KUMAŞ

Doğum: 1944, Trabzon

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi
Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Eğitimci, Hukukçu, Yazar
16. Dönem Trabzon Milletvekili

Görev Süresi: 18 Haziran 1997 - 25 Nisan 2016
altalt RECEP GUVELİOĞLU

Dogum: 1946

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Gazeteci
Basin Konseyi Eski Genel Sekreteri

Görev Süresi: 25 Nisan 2016 - Halen
 
 
 
 
 
 
Design by Design & Hosted